Lisansslı güç Temmuz’da 247,58 MW arttı

Yılın ilk yedi ayındaki artış 1.174 MW oldu

30 Ağustos 2018

Türkiye’nin Temmuz ayında lisansslı alandaki elektrik üretim kapasitesinin 247,58 MW arttığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre geçtiğimiz ay sekiz santral için kabul işlemi yapıldı.

Bu işlemler ile birlikte 2017’nin ilk yedi ayında devreye giren lisanslı elektrik üretim kapasitesi 1.173,84 MW oldu.

Bu artışta en büyük pay 709,992 MW ile hidroelektrik santral yatırımlarının oldu.

İkinci sırada 178,004 MW ile termik santral, üçüncü sırada ise 159,510 MW ile rüzgar enerjisi yatırımları geldi.

2018’in ilk yedi aylık döneminde 99,91 MW gücünde jeotermal enerji santrali yatırımı ve 21,427 MW gücünde biyokütle yatırımı devreye girdi.

Bu dönemde güneş enerjisi alanında ise yalnızca 5 MW gücünde lisanslı santral yatırımı devreye girdi.