Lisansslı güç 2,3 GW arttı

2018’deki artış son 10 yılın en düşük rakamı oldu

12 Ocak 2019

Türkiye’nin lisanslı alandaki elektrik üretim kapasitesi 2018 yılında 2.318,42 MW artış gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre artışta en büyük pay 890 MW ile hidroelektrik santral yatırımlarının oldu.

İkinci sırada 480 MW ile rüzgar enerjisi santrali yatırımları, üçüncü sırada ise 330 MW ile linyit kullanan termik santral yatırımları, dördüncü sırada ise 218,8 MW ile jeotermal enerji yatırımları geldi.

Bununla birlikte TEİAŞ verilerine göre 2018’de lisanssız elektrik üretim alanında 1.578,40 MW’lık bölümü güneş enerjisi alanında olmak üzere 1.707,1 MW’lık kurulu güç devreye girdi.

Devreden çıkan 635,5 MW’lık güç ile birlikte Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 2018’de 3.350,80 MW’lık net artış gösterdi.

Kaynaklarına göre 2018’deki artışta yatırımların payı şu şekilde oldu;

Doğal Gaz: 162,850 MW
Doğal Gaz/Fuel Oil: 13,320 MW
Doğal Gaz/İthal Kömür: 8,000 MW
Doğal Gaz/LNG: 1,048 MW
İthal Kömür: 24 MW
Linyit: 330,958 MW
Biyokütle (Çöp Gazı): 50,483 MW
Biyokütle (Hayv./Bitkisel Atık): 1,517 MW
Biyokütle (Hayvansal Atık): 7,206 MW
Biyokütle (Pirolitik Yağ): 0,5 MW
Biyokütle (Tar./Hayv. Atık): 11,319 MW
Biyokütle (Tar./Orman Atık): 27,250 MW
Biyokütle : 27,430 MW
GES: 63,760 MW
HES: 889,669 MW
RES: 480,325 MW
Jeotermal: 218,790 MW