”Lisanssızda arazi kurulumlarına engel yok”

EPDK’nın geçen haftaki açıklamasında arazi kurulumlarının aksine ifade yer almıyordu

3 Temmuz 2019

12 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin arazi tipi güneş enerjisi kurulumlarına engel olmayacağı değerlendirmesi paylaşıldı.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılan değerlendirmeye göre yeni yönetmelik kapsamında üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olması şartı ile arazi tipi kurulumlar da gerçekleştirilebilecek ve aylık mahsuplaşma sisteminden yararlanabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan duyurunun 13’üncü maddesinde şu ifade geçiyordu;

Üretim faaliyeti göstermek isteyen kişilerce, çatı ve cephe uygulamalı olma şartı aranmaksızın, tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerine de aylık mahsuplaşma hükümleri uygulanacaktır.

 

Arazi kurulumlarının dağıtım bedeli maliyeti daha yüksek olacak

GENSED tarafından yayınlanan bilgi notunda ise lisanssız yönetmeliğinin 5.1.c ve 5.1.ç bölümleri kapsamında kurulacak tesislere farklı dağıtım bedellerinin uygulanacağına dikkat çekildi.

Her iki grupta aylık mahsuplaşma uygulamasından yararlanabilecek olsa da 5.1.c kapsamında yalnızca çatı ve cephe kurulumları yapılabilecek ve bu tesislerin dağıtım bedelleri indirimli uygulanacak.

Bu gruptaki mesken, ticarethane ve sanayi tesislerindeki kurulumlar için mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üretim için, yatırımcının tüketici dağıtım tarifesi üzerinden dağıtım bedelleri % 50, tüketimden fazla olan kısım için ise aynı tarife üzerinden 10 yıl süreyle % 100 indirimli uygulanacak. Yani şebekeye verilen fazla üretim için dağıtım bedeli alınmayacak.

Bununla birlikte, 5.1.ç bölümü kapsamında, yani üretim ve tüketimin aynı noktada olacağı yatırımlar için arazi kurulumları mümkün olacak olsa da bu tesislerde üretilen elektrik enerjisi için her iki dağıtım bedeli de indirimsiz olarak uygulanacak.

 

5.1.c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,

5.1.ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,