Lisanssız yönetmeliğine yönelik değişiklik taslağı yayımlandı

Yönetmeliğe kurulu güç düşürme maddesi eklenecek

20 Ocak 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını içeren taslak bir çalışma yayımlandı.[1]

3 Şubat 2023 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açık olacak çalışmada Bağlantı anlaşması başvurusu başlıklı 17’inci , Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı başlıklı 19 ve Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar başlıklı 30’uncu maddelerinde değişiklik öneriliyor.

Çalışma ayrıca 30’uncu maddeye 8’inci fıkra olarak aşağıdaki bölüm ile Kurulu güç düşürme işlemleri başlıklı Geçici 8’inci maddenin eklenmesini de içeriyor.

(8) Lisanslı üretim tesisleri ile aynı tesis sahasında yer alacak ve aynı ölçüm noktasından bağlanacak şekilde lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde; ilgili üretim tesislerinin ilgili şebeke işletmecisi ile yaptığı veriş yönlü bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanmaması zorunludur. Bu fıkra hükmü kapsamında yer alan üretim tesislerinden şebekeye herhangi bir enerji akışı olması halinde bahse konu enerjinin lisans veya lisanssız mevzuatı kapsamında herhangi bir uzlaştırmaya ve mahsuplaşmaya konu edilmeyerek sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

Kurulu güç düşürme işlemleri

GEÇİCİ MADDE 8-

(1) Üretim tesisinin henüz kabulü yapılmayan ve mahsuplaşma işlemleri 26 ncı madde kapsamında yürütülecek kişilerce bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde başvuruda bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda ve bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten yüzde onun üzerinde eksiltme yapılabilir.

 


[1] Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının Görüşe Açılması Hakkında