Lisanssız yönetmeliğinde değişiklik yapılacak

EPDK taslak çalışmayı yayımladı

18 Mart 2024

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin beş maddesinde değişiklik ile düzenlemey bir geçici madde eklenmesini içeren bir taslak çalışmayı kamuoyu görüşüne açtı.[1]

Kurum tarafından bugün yayınlanan çalışma Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin Bağlantı anlaşması başvurusu başlıklı 17’inci maddede, Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı başlıklı 19’uncu maddesinde, İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi başlıklı 24’üncü maddesinde, Aylık mahsuplaşma uygulanması başlıklı 26’ıncı maddesinde ve Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar başlıklı 30’uncu maddesinde değişiklikler içeriyor.

Taslak ayrıca yönetmeliğe Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna ilişkin işlemler başlığı ile geçici bir madde eklenmesini de içeriyor.

Taslak çalışma 29 Mart 2024 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık olacak.

 


[1] Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının Görüşe Açılması Hakkında