Lisanssız yatırımlarına yönelik Milli Emlak Tebliği güncellendi

2014 tarihli düzenlemede son mevzuat değişikliklerini de içeren değişiklikler yapıldı

10 Eylül 2022

Lisanssız elektrik üretim yatırımlarına hazine arazilerinin tahsis edilmesine yönelik usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lisanssız elektrik üretim mevzuatındaki son güncellemeleri de içerecek şekilde güncelleme yapıldı. [1]

7 Şubat 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 362 Sıra Nolu yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.[2]

Tebliğe göre mesken ve aydınlatma dışındaki diğer abone gruplarındaki elektrik tüketicileri ile maden veya jeotermal işletme ruhsat sahiplerine Hazine arazilerinde lisanssız elektrik üretim yatırımı yapmak için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek.

Bu hazine taşınmazları Bakanlıkça resen veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenebilecek iken güneş enerjisi yatırımlarına sağlanacak araziler kurulu güç bakımından MWe başına azami 15 dönüm ile sınırlı olacak.

Tebliğde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan son güncelleme çerçevesinde, tüketicilerin farklı tedarik bölgelerinde yatırım yapmalarına yönelik ilkeler de yer aldı.

Buna göre elektrik tüketicileri, tüketimlerinin olduğu tedarik bölgesinin dışında da Hazine arazilerinde birden fazla noktada lisanssız elektrik üretimi yatırımı yapabilecek. Bununla birlikte bu üretim tesislerin tamamı yalnızca tek bir tedarik şirketi bölgesinde kurulabilecek.

Hazine arazileri bu yatırımlar için pazarlık usulü yapılacak ihaleler ile tahsis edilecek iken bazı gruplara ise ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek.

Tebliğde bu gruplar kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığınca bildirilen yatırımcılar, proje bazlı yatırım desteği alan şirketler, endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar, maden veya jeotermal işletme ruhsatı olanlar, belediye ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerin atık ve/veya arıtma çamurlarını kullanacak tesisler ve diğer amaçlarla irtifak hakkı veya kullanma izni alan yatırımcılar olarak sıralandı.

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.


[1] Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)

[2] Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362)