Lisanssız yatırımlar madenlerde altyapı tesisi kabul edilecek

Maden Kanununda lisanssız elektrik yatırımlarına yönelik değişiklik önerildi

8 Mart 2023

Madencilik faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan enerjinin karşılanması amacı ile yapılacak lisanssız elektrik üretim projelerinin altyapı tesisi olarak kabul edilmesi için kanun değişikliği önerisi yapıldı.

Öneri TBMM Başkanlığına “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içinde yer aldı. [1]

Öneri Maden Kanunu’nun Tanımlar başlıklı üçüncü maddesinde yer alan “Altyapı Tesisi” tanımına “madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini karşılamak üzere kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesisleri” ibaresinin eklenmesini içeriyor.

Teklifin kabul edilmesi takdirde ilgili bölüm şu şekilde olacak;

Tanımlar :

Madde 3:

Altyapı Tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini karşılamak üzere kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesisleri bant konveyör, havai hat, kuyu tesisleri, şantiye binası, yemekhane, atölye, kantar tesisleri, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binaları.

 


[1] Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi