Lisanssız yatırımcıların alacak sorunları için düzenleme yayınlanacak

EPDK usul ve esas taslağı yayımladı

5 Mayıs 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” taslağı yayımladı.

Taslak düzenleme ile lisanssız üreticilere karşı ödeme yükümlülüklerini zamanında kısmen veya tamamen yerine getirmeyen tedarik şirketlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların alacaklarının zamanında yapılmasına yönelik tedbirler içeriyor.

 


[1] “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” taslaklarının görüşe açılmasına ilişkin