Lisanssız üreticilerinin alacak sorunları için uygulanacak tedbirler belirlendi

EPDK ilgili usul ve esaslar düzenlemesini yayımladı

15 Haziran 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanssız elektrik üreticilerinin, tedarik şirketleri ile yaşadıkları tahsilat sorunlarına yönelik düzenlemeler yayımladı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kurum tarafından tedarik şirketlerine yönelik uygulanacak tedbirlere ilişkin Usul ve Esasların belirleneceği hükmü getirildi.[1]

Bu Usul ve Esasları içeren Kurul Kararı da yine bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.[2]

Düzenlemeye göre EPDK tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere olan ödeme yükümlülüklerini aksattığını tespit etmesi halinde, bu şirketler aleyhine bir dizi tedbiri devreye sokabilecek.

Böyle bir tespit halinde bir yılı geçmemek üzere bu şirketlerin gün öncesi ve gün içi piyasasında işlemlerden gerçekleşen net alacakları merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından bloke edilecek iken ileriye dönük iklim anlaşma bildirimleri de iptal edilecek.

Bloke edilen net avans alacağı Lisanssız Üretici Bloke Nakit Teminat hesabına aktarılacak, aktarılan bu miktar nihai uzlaştırma bildirimini takip eden sekizinci iş günü tedarik şirketi tarafından bildirilen ödeme listesi çerçevesinde alacaklılara ödenecek.

Kalan tutar ise nema tutarı ile birlikte görevli tedarik şirketinin nakit teminat hesabına aktarılacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

 


[1] Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar