Lisanssız santrallerin dağıtım bedelleri artırıldı

1 Ocak 2018’den sonra devreye giren tesislerin dağıtım bedeli bir yılda %35 arttı

1 Nisan 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 27 Mart 2019 tarihli Kurul Kararı ile belirlenen 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik tarifesi tabloları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan düzenleme ile lisanssız elektrik üretim tesisleri için uygulanacak dağıtım bedeli 31.12.2017’den önce geçici kabul alan tesisler için kilovat-saat (kWh) başına 3,6720 kuruş, bu tarihten sonra alanlar için ise 14,6879 kuruşa yükseldi.

Bu bedeller 1 Ocak 2019 tarihinden beri sırası ile 3,3060 kuruş ve 13,2240 kuruş olarak uygulanıyordu.

EPDK aynı bedelleri 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere ise sırası ile 2,7313 kuruş ile 10,9253 kuruş olarak belirlemişti.