Lisanssız rüzgar yatırımlarına yönelik değişiklik yapıldı

Lisansslı rüzgar enerjisi üretim alanlarında lisanssız yatırımların önü kapatıldı

8 Kasım 2016

Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi için yapılan başvuruların teknik değerlendirmesinin çerçevesini belirleyen düzenlemede değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler ile lisansslı rüzgar enerjisi yatırımlarına konu olacak sahalarda lisanssız rüzgar enerjisi yatırımlarının gerçekleştirilmesinin önü kapatıldı.

Resmi Gazete’nin bugün sayısında yer alan ‘’Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’’ başlıklı düzenlemeye göre mevcut yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası şu şekilde değiştirildi.

(5) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.

Yönetmeliğin önceki haline buradan ulaşabilirsiniz.