Lisanssız elektrik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YEKDEM’e bedelsiz katkıda mücbir sebep istisnası getirildi

31 Ekim 2021

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.[1]

Resmî Gazete’nin 31 Ekim 2021 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme ile lisanssız elektrik üretim tesislerinde mücbir sebep kaynaklı olarak elektrik tüketimi gerçekleşmediği takdirde tesiste yapılan üretimin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak kabul edilmeyeceği hükmü getirildi.

Düzenleme ile ilgili yönetmeliğin Tüketim Tesisleri başlıklı 28’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına “mücbir sebep halleri hariç” ibaresi eklendi.

İlgili madde güncelleme sonrası şu şekilde oldu;

(9) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

 


[1] Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik