Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER)

Mürşat Özkaya
13 Eylül 2012

Enerji sektöründe yeni bir sektörün doğmasına yönelik ilk adım yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında atılmıştı. Şimdilerde yenilenebilir enerji için 500 kW olan sınır zamanında 200 kW olarak çıkarılmış, sonradan 2009 yılında 500 kW’a çıkarılmıştı. Kanunda yer alan bu değerlerin ortaya atılmasından itibaren beklenen yasal mevzuat ise 2010 yılının Aralık ayındaki yönetmeliğin çıkması ile gerçekleşmişti. Zorunlu olarak yapılan birtakım değişikliklerin ardından 2011 Temmuz ayında da “ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” nihai olarak çıkarılmıştı. Yönetmeliğin çıkarılmasının ardından bir beklenti sürecine girilmiş, lisanssız olarak kurulacak sistemlere dair teknik ayrıntıları içeren tebliğ ancak 2012 Mart ayında çıkarılarak yasal mevzuat tamamlanmıştı.

Yıllardır çalışacak bir pazar bulamayan ve kendisi için bir ilaç olarak gördüğü yenilenebilir enerji sektörünün yaklaşık olarak 5 senedir beklediği bu mevzuat, günümüzde son noktasına ulaşmış, projeler açısından başvuru ve kurulum aşamasına geçilmiştir. Bütün bu süreç ve gelinen nokta, hem ülkemize özgü bir pazar oluşmasına yol açmış hem de ülkemiz işgücüne ciddi bir katkı yapmaya başlamıştır. Bir önemli nokta da, şimdiye kadar yapılan bütün şebeke bağlantılı kurulumların yasal olmayan durumlarının bir yasallığa kavuşmuş olmasıdır. Gelinen bu noktada dağıtım şirketlerine onlarca başvuru yapılmış, bu başvurular kısmen reddedilip kısmen de dağıtım şirketlerince onaylanmıştır.

Ülkemiz için yeni bir kavram sayılan elektriğin yerinde üretimi ve tüketimi, elektrikte daha verimli bir kullanım ve daha az kayba yol açmakta olup, bu durum da yıllardır yüksek enerji ithalatı ve dolayısıyla da yüksek cari açık ile uğraşmak zorunda kalan ülkemizin enerji faturasının da azalmasına yol açacaktır. Bu amaçlara hizmet etmesi amacıyla, enerji üretim projelerinin lisans alınmadan kurulmasına istinaden her türlü mevzuat çıkarılmış ve sektörün hizmetine sunulmuştur. Elbette yasal mevzuatın tamamlanmış olması da her şeyin çözümü demek değildir.

Geldiğimiz bu noktada, ülkemiz için oldukça önemli olan ve yeni bir pazar olarak ortaya konulan lisanssız elektrik üretimi sektörüne yönelik, enerji sektöründe faal olarak çalışan firma ve aralarında benim de bulunduğum bireylerin bir araya gelmesi ve sektörün kamu ve sivil toplum kesiminde aktif görevde bulunan yöneticilerin de desteğiyle, Haziran 2012 itibarıyla bir dernek kurulmasına karar verildi. “LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DERNEĞİ (Lİ-DER)” adıyla kurulan ve ülkemizde lisans almadan elektrik üretimine yönelik pazarın düzenlenmesini, gelişmesini ve büyümesini sağlamak, bu alanda çalışma yapan kuruluş ve organizasyonlara destek vermek amacını taşıyan dernek, kuruluş aşamasından itibaren sektörün bütün çevrelerince büyük destek görmüştür.

Kurulan bu derneği lisanssız elektrik sektörünün her köşesine tanıtmak, alınan desteği daha ileri noktalara götürmek ve çalışmalara hızlı bir şekilde başlamadan önce, 26 Eylül tarihinde bir açılış lansmanı gerçekleştirilecektir. Enerji Bakanımız Taner Yıldız, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mücahit Fındıklı, bize desteğini her fırsatta ortaya koyan EPDK Başkanımız Hasan Köktaş ve YEGM Başkanımız Yusuf Yazar’ın katılımı ile gerçekleştirilecek bu lansman ile sahalarda fiili olarak yer alacak derneğin sektör için hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Temiz enerji başta olmak üzere lisanssız sektörünün bütün öğelerini içeren/içermeyi hedefleyen derneğin önünde yapacağı çok iş var. Mevzuatların sektöre etkisi konusunda görüşler vermek, sektörün beklentilerini ilgili kurumlara iletmek, yerli üretim desteği ile ilgili yapılması gerekenler, eğitimler, seminerler yapılması gerekenlerden sadece birkaçı. Ama tabi ki bu iş tek başına yapılmaz, ben şahsen herkesi bu derneğe katılmaya davet ediyorum.

www.lisanssizelektrik.org