Lisanssız Elektrik Üretim Sektörüne Doping Etkisi – 500 kW sınır 1 MW oldu

Yalçın Kıroğlu
1 Nisan 2013

Bilindiği üzere, 21 Temmuz 2011 Tarihinde çıkarılan yönetmelik ile  isteyen her abone 500 KW’a kadar kendi elektriğini kendi üretebilme hakkı verilmiş, yapılan düzenlemeler ile hukuki alt yapı 26 Haziran 2012 de tamamlanmıştı.

Bu yönetmeliğe göre, aboneler 500 kW’a kadar elektrik üretim tesisleri kurabilmekte, yaptıkları tüketimleri kwh olarak bu üretimlerden aylık olarak düşebilmekte ve de tüketim fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satabilmekteler.  Elektrik tüketicisinin artık üretici olma dönemi de başlamıştır.

Buna göre evler, siteler, şirketler, fabrikalar, benzin istasyonları, okullar, çiftlikler, belediyeler gibi pek çok abone artık her ay elektrik parası ödemek zorunda kalmayabiliyor. Kurulacak yere göre, rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle sistemleri tercih ediliyor. Bunun için abonenin kendi elektrik dağıtım şirketine başvurması ve gerekli adımları takip etmesi  gerekiyor.

Toplam 830 Başvuru ,  510 Olumlu Sonuç ve elektrik üretimi başladı.

Aralık sonu 487’lerde olan başvuru sayısı, 2013 yılı Mart başı itibari ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketine yapılan toplam bağlantı başvurusu 830 adete, olumlu olarak cevaplananların sayısı ise 510 adete çıktı.  3 tane tesis, lisanssız elektrik üretimi ile ilgili her türlü yasal süreci tamamlayıp, elektrik üretimine başladı.

Lisanssız Elektrikte Büyük Gelişme – Yeni Kanun ile 1 MW

Geçtiğimiz aylarda derneğimizin de görüşlerini bizzat TBMM de iletme şansını bulduğumuz  ve de her ortamda desteklediğimizi bildirdiğimiz, yeni elektrik kanunu TBMM  Enerji komisyonunda, arkasında da TBMM Genel kurulun da kabul edildi. Hafta içerisinde de yasanın TC Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak, yayınlanması için Resmi Gazeteye gönderildiği biliyoruz. Belki de sizler bu yazıyı okurken, yasa resmi gazetede yayınlanmış olacak.

PAZAR KAPASİTESİ 2 KATTAN FAZLA ARTACAK

Yeni kanuna göre , lisanssız elektrik üretiminde kurulabilecek tesis kapasitesi 500 kW’tan 1 MW’a çıkıyor. Bu sektörde müthiş bir hız kazandıracak. Sektörün pazar kapasitesi 2 kattan daha fazla arttıracak bir etkiye sahip. Özellikle yüksek tüketime sahip kullanıcılar, 1 MW ile birlikte yatırım kararı alıyorlar.

DAHA EKONOMİK YATIRIM

Fabrika, sanayi tesisi, site, belediye, otel, hastane  gibi aboneler artık  daha ekonomik şekilde, kendi ihtiyaçlarının tamamını veya yakınını kendileri üretme şansı yakalayacak. Özellikle Rüzgar sektöründe, daha büyük kapasite rüzgar türbini demek, kW başına daha ekonomik maliyet elde etmeyi sağlayacak. Alt yapı giderlerinin neredeyse aynı olmasınında da katkısı ile 500 kW’a göre 1 MW ürünlerin kW başına maliyeti yaklaşık %30 daha ekonomik olacak.

DAHA KISA YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ

Maliyet avantajı ile toplam yatırım tutarında kW başına yatırım tutarını düşürmektedir. Üretimin artması ve kW başına daha düşük maliyet,  Yatırımların Geri Dönüşü açısında da hesaplanan sürelerin daha da kısalmasına yok açacak.

DAHA KOLAY FİNANSMAN DESTEĞİ

Her ne kadar 1 MW’lık yatırımların maliyeti, 500 kW’a göre daha fazla olsada, üretilen elektrik miktarı ve kW başına maliyet avantajı ile yatırım geri dönüşleri azaldığı için, projelerin iç verimlilikleri artacak. Bu da finans kuruluşlarının, projeleri değerlendirmesine pozitif destek sağlayacak.

YERLİ KAYNAK KULLANIMIN ARTMASI –  DAHA AZ DIŞA BAĞIMLILIK

Ülkemizin yenilenebilir enerjide de kurulu güç kapasitesi daha da hızlı artacak. Tek bir tesis ile artık daha büyük bir elektrik enerjisi üretilebilecek. Bu da pek çok kişi ve kuruluşun kendi elektriğini üretmek için harekete geçmesi demek. Artan kurulu gücümüzde dışarıdan aldığımız enerji ve ödediğimiz yıllık faturanın azalmasına destek olacak.

OSB’LERE  KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETME DESTEĞİ

Yeni kanun ayrıca OSB’lere Güneş gibi kaynaklardan sınır olmaksızın kendi elektriğini üretebilmelerini sağlıyor.

BELEDİYELERE İLAVE HAKLAR

Yeni kanun ayrıca belediyelere de içme suyu ve atık su ihale hatlarından elektrik üretmenin yolunu açıyor.

SONRAKİ ADIM 2.5 MW

1 MW olan lisanssız Elektrik üretim sınırının da bundan sonra bakanlar kurulu kararı ile 2.5 MW’a çıkartma yetkisi veriyor. Yani kanun değişikliği olmadan, sadece bakanlar kurulu karası ile 1 MW, 2.5 MW’a kadar artabilecek. Bu hükümetimizin, sektördeki gelişmelere  ve ihtiyaca daha kısa sürede cevap vermesi açısından büyük önem taşıyor.

LİDER olarak bu yeni kanunu destekliyor ve oluşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yeni düzenlemeyi incelersek genel ortalamalar üzerinden bakıldığında,

Eski Limit: 500 kW Yeni Limit: 1 MW  (1.000 kW)
Kaç Evin İhtiyacını karşılar 150 300
Üretilen kW/h Fatura Karşılığı* 25 – 35.000 TL /AY 50 – 70.000 TL /AY
Yıllık Üretim (RES ort) kW/h 1.400.000 2.800.000
kW başına yatırım (RES ort)** 1.500-1.800 € 1.100-1.350 €
*Tüm vergiler dahil fatura karşılıkları alınmıştır.
** Anahtar teslimi (türbin+diğer kurulum giderleri)01