Lisanssızda ihtiyaç fazlası üretim satışına sınırlama getirildi

Yönetmelik değişikliği ve Kurul Kararı yayımlandı

11 Ağustos 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladığı yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı.[1]

Kurum aynı zamanda yayınladığı Kurul Kararı ile de, lisanssız üretim modelinde öz tüketime odaklı çok önemli değişiklikler getiren 12 Mayıs 2019 tarihli yönetmelik sonrası devreye giren tesislere yönelik yeni hükümler getirdi.[2]

Karar ile bu tarihten sonra devreye giren lisanssız tesislerin satışa konu edilebilecek elektrik üretimlerine sınırlama getirildi.

Karara göre bu tesislerin cari yıl içindeki ihtiyaç fazlası elektrik üretim satış miktarları, bir önceki yılda gerçekleştirdikleri toplam tüketim ile sınırlı olacak. Bunun üstündeki üretimler ise YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak kabul edilecek.

Mesken abone grubuna bağlı 50 kW altındaki kurulumlar için ise bu kısıtlama uygulanmayacak.

Bununla birlikte yönetmelik ile getirilen diğer bir kolaylık da organize sanayi bölgeleri içinde yer alan işletmelerin, farklı bir dağıtım bölgelerinde lisanssız yatırım yapılmasının önünün açılması oldu.

 


[1] Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022 Tarihli ve 11098 Sayılı Kararı