Lisanssız başvurularının Temmuz’da tekrar başlaması bekleniyor

Lisanssız elektrik yatırımları için gerekli yasal düzenlemelerin bu ay Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor

11 Temmuz 2013

Lisanssız elektrik üretimi yatırımları için başvuruların tekrar başlamasını sağlayacak olan yönetmelik ve tebliğ değişikliklerinin bu ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinin bildirdiğine göre Haziran ayında görüşlerin alındığı taslaklar önümüzdeki günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından görüşülerek, Temmuz ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanabilecek.

EPDK tarafından 7 Mayıs 2013 tarihinde dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazı ile, 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nu ile lisanssız elektrik üretimi yatırımları için kurulu güç sınırının 500 kW’dan 1 MW’a çıkardığı hatırlatılırken, yeni duruma uygun ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasına kadar dağıtım şirketlerinin yeni başvuru kabul etmemesi istenmişti.

Çalışma kapsamında kamuoyu görüşüne açık tutulan taslaklara sektör dernekleri de görüşlerini bildirmişti.

Lisanssız Elektrik Üretim Derneği (Lİ-DER) tarafından üyelerinin görüşleri alınarak EPDK’ya bildirilen görüş ve önerilerde şu maddeler ön plana çıkmıştı;

– Yapılacak tüm işlemlerin basitleştirilmesi için şebeke bağlantı başvurularında istenilen evrak ve belgelerin artırılmaması en azından 21.07.2012 tarihli yönetmelikte gibi kalması

– Şebekeye verilecek anlık elektrik enerjisi 1 MWe geçmeyen sistemlere izin verilmesi,

– Mahsuplaşma hesaplamasında günlük kur yerine aylık kur kullanılması,

– Tüketim fazlası olan elektriğin yıllık 10 MWh sınır ile serbest olarak satılabilmesi,

– Sektörün kredi imkanlarının gelişmesi için taslakta finans kuruluşlarının taleplerine yer verilmesi,

– Aynı arazide birden fazla elektrik üretim tesisinin kurulmasında muvafakatname vermek suretiyle, şebeke bağlantısında, ortak yatırımların yapılmasının önünün açılması,

– Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere uygulanacak cezaların açıklığa kavuşturulması.

Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği (GENSED) tarafından bildirilen önerilerden bazıları ise şu şekilde olmuştu;

–  Proje onay sürecinde mevcut durumda fazlasıyla zaman alan izin ve onay sürecine yeni bir kurumun daha eklenmesinin süreci fazlasıyla uzatacağı nedeni ile, YEGM-TEDAŞ-Dağıtım Şirketi şeklindeki sıralamanın Dağıtım Şirketi-TEDAŞ olarak yeniden düzenlenmesi,

– Ticari sicil numarası bulunmayan resmi kurum ve şahısların fatura kesme konularının netleştirilmesi, lisanssız üretim yapabilecek tesislere iletim seviyesinden bağlı olan tesislerde de yatırıma izin verilmesi,

– TRAFO merkezi başına belirlenen 2 MW’lık kapasitenin en az 10 MW’a çıkartılmasını ve halihazırda tüketimi ve talep gücü olan tesislerin bu kapasiteden muaf tutulması,

– Başvuruların gerçek yatırımcılar için yapılması ve kamu, özel sektör ve dağıtım şirketlerinin meşgul edilmemesi için başvurularda kW başına 10 TL tutarında teminat mektubu istenmesi,

– Proje dosyası kabullerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde yapılması onay işlemlerinin uzamasına sebep olduğu için, işlemlerin TEDAŞ bölge ofislerine yetki verilerek yapılması,

– 10 yıllık alım garantisinin uzatılması ya da 10. yıldan sonra yatırımcıların izlemesi gereken yol hakkında yönetmelikte net ifadelere yer verilmesi,

– Mevcut durumda evsel uygulamalar ile üst sınır olan 500 kW’lık sistemlerin izin ve kabul işlemlerinde bir fark bulunmazken, ufak sistemlerin önünün açılması için yönetmelikte projelerin kapasiteye göre ayrılması,

– Monopol düzende kurulmuş birçok yanlış ve kalitesiz uygulamayla karşı karşıya kalınmasına neden olabileceği gerekçesi ile dağıtım şirketlerinin lisanssız elektrik üretimi alanında ticari faaliyetlerden uzak tutulması,

– Kuracağı sistemin ürettiği enerjinin tamamını tüketeceğini taahhüt eden tesislere üst sınır getirilmemesi uygulaması çok doğru olmak ile birlikte, elektrik tüketiminin sıfırlandığı  dini/resmi tatil ve benzer zamanlarda üretilen enerjinin bir kısmının satılabilmesine olanak sağlanması.