Lisanslı güç Nisan’da 116 MW arttı

2018’in ilk dört ayındaki artış 460 MW oldu

8 Mayıs 2018

2018’in ilk dört ayındaki artış 460 MW oldu

Türkiye’nin lisanslı alandaki elektrik üretim kapasitesi geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 12 kabul işlemi ile 116,17 MW’lık artış gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bu kapasitenin 53,18 MW’lık bölümünü rüzgar enerjisi, 46,20 MW’lık bölümünü hidroelektrik, 2,3 MW’lık bölümünü ise biyokütle yatırımları oluşturdu.

Aynı dönemde bir doğalgaz santralinin kurulu gücü ise 14,46 MW artış gösterdi.

Dört aylık artışta yenilenebilirin payı yüzde 68 oldu

Nisan ayındaki işlemler ile 2018’in ilk dört ayında gerçekleştirilen 46 kabul işlemi ile lisanslı alanda devreye giren toplam kapasite 462 MW oldu.

Bu artışta en büyük pay 132,9 MW ile rüzgar enerjisi yatırımlarının oldu.

Doğalgaz yatırımlarının payı 127,7 MW, hidroelektrik yatırımlarının 97,9 MW, jeotermal enerji yatırımlarının 65,5 MW ve ithal kömür yatırımlarının ise 24 MW olarak gerçekleşti.