Lisanslı güç ilk 9 ayda 3.620 MW arttı

Doğal gaz açık ara en fazla yatırımın gerçekleştiği alan oldu

30 Ekim 2017

Türkiye’nin lisansslı alandaki elektrik üretim kapasitesi 2017’nin ilk 9 ayında 3.620 MW’lık net artış gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bu artışta en büyük pay, 2.400 MW’ın üzerindeki yeni kapasite ile açık ara doğal gaz santrali yatırımlarının oldu.

Verilere göre yılın bu döneminde 89 ayrı elektrik üretim santrali için toplamda 116 kabul işlemi gerçekleştirildi.

Bu işlemler sonrasında 60 yeni elektrik üretim santrali devreye girerken, 28 santralde kapasite artışı, bir santralde ise kapasite azaltımı gerçekleşti.

Bu dönemde doğal gaza dayalı elektrik üretim kapasitesinde, bir santraldeki 0,984 MW’lık kapasite azaltımı sonrası 2.404,360 MW’lık net artış gerçekleşti.

Aynı dönemde rüzgar enerjisinde 535,020 MW, jeotermal enerjide 171,070 MW ve hidroelektrik alanında 407,838 MW’lık kurulu güç artışı gerçekleşti.

Lisansslı güneşte artış yaşanmadı

2017’nin ilk 9 ayında artış yaşanmayan tek lisanslı elektrik üretim alanı ise güneş enerjisi oldu.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen güneş elektriği santrali lisans yarışmalarında toplam kurulu güçleri 585,90 MW olacak 49 santral projesi için ön lisans sağlanmıştı.

Bu projelerden kurulu gücü 8 MW olan Solentegre GES ve kurulu gücü 4,90 Halk Enerji Erzurum GES projeleri 2016’nın Ekim ayında devreye girmişti.