Lisanslı güç ilk 8 ayda 3,3 GW arttı

2017’deki artışta liderlik açık ara doğal gaz santrali yatırımlarının oldu

3 Ekim 2017

Türkiye’nin lisanslı alandaki elektrik üretim kapasitesi 2017’nin ilk sekiz ayında 3.309,76 MW artış gösterdi.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre bu dönemde hiçbir yeni kömürlü termik santral yatırımı devreye alınmadı.

Bununla birlikte doğal gaz santrali yatırımları 2.195,360 MW’lık yeni kapasite ile bu dönemde geçekleşen kurulu güç artışının açık ara lideri oldu.

Bu dönemde Türkiye’nin rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 462,56 MW, jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretim kapasitesi ise 171 MW artış gösterdi.

Aynı dönemde devreye giren hidroelektrik santrali yatırımlarının toplam kurulu gücü ise 390,236 MW oldu.

Güneş enerjisi alanında ise hiçbir yeni lisanslı santral devreye alınmadı.

Bununla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 2017’nin ilk altı ayında, tamamı lisanssız yatırımlardan kaynaklı olarak, 553,2 MW artış göstermişti.