Lisanslı güç ilk 11 ayda 4.810 MW arttı

Artışta ithal kaynaklara dayalı yatırımların payı yüzde 67 oldu

6 Aralık 2017

Türkiye’nin lisanslı alandaki elektrik üretim kapasitesi 2017’nin ilk 11 ayında 4.810 MW artış gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre bu dönemde devreye giren lisanslı gücün yüzde 67’sini fosil ve ithal yakıt kullanacak termik santral yatırımları oluşturdu.

Verilere göre 2017’nin ilk 11 aylık döneminde 2.557,536 MW’lık bölümü doğal gaz, 660 MW’lık bölümü ise ithal kömüre dayalı olmak üzere toplamda 3.295,402 MW’lık termik santral yatırımı devreye girdi.

Aynı dönemde Türkiye’nin lisanslı rüzgar enerjisi gücü 711.965 MW artarken, jeotermal enerjiye dayalı güçteki artış 198,870 MW, hidroelektrik alanındaki artış ise 525,174 MW oldu.

Lisanslı güneş enerjisi alanındaki artış ise 1 MW’da kaldı.