Lisanslı güç 138 MW arttı

Üç ayda 9 lisanslı santrale hibrit santral ilave edildi

19 Nisan 2023

Türkiye’deki lisanslı elektrik üretim santrallerinin mekanik gücü 2023’ün ilk üç aylık döneminde 138 MW artış gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz üç aylık süre içinde 20 ayrı santralde, 38 kabul işlemi yapıldı.

Bu işlemler ile devreye alınan gücün 35,55 MW’lık böllümünü termik santralleri 11,195 MW’lık bölümünü hidroelektrik santraller, 23,40 MW’lık bölümünü rüzgâr enerjisi santraller oluşturdu.

9 lisanslı elektrik üretim santralinde de hibrit santral ilavesi yapıldı.