LİDER açılış lansmanını yapıyor

Toplantı Enerji Bakanı ve EPDK Başkanı’nın da katılımı ile gerçekleşecek

26 Eylül 2012

Duyuru

Hepimizin bildiği gibi, lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 2010 yılı Aralık ayında başlayan süreç günümüzde son noktasına ulaşmış, projeler açısından başvuru ve kurulum aşamasına geçilmiştir. Bütün bu süreç ve gelinen nokta, hem ülkemize özgü bir pazar oluşmasına yol açmış hem de ülkemiz işgücüne ciddi bir katkı yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, ülkemiz için yeni bir kavram sayılan elektriğin yerinde üretimi ve tüketimi, elektrikte daha verimli bir kullanım ve daha az kayba yol açmakta olup, bu durum da yıllardır yüksek enerji ithalatı ve dolayısıyla da yüksek cari açık ile uğraşmak zorunda kalan ülkemizin enerji faturasının da azalmasına yol açacaktır.

Bütün bu sebeplerden dolayı, enerji sektöründe faal olarak çalışan firma ve bireylerin bir araya gelmesi ve sektörün kamu ve sivil toplum kesiminde aktif görevde bulunan yöneticilerin desteğiyle, ülkemiz için oldukça önemli bir konuma gelen lisanssız elektrik üretimi sektörüne yönelik olarak Haziran 2012 itibarıyla bir dernek kurulmasına karar verilmiştir.

“Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER) adıyla kurulan ve ülkemizde lisans almadan elektrik üretimine yönelik pazarın düzenlenmesini, gelişmesini ve büyümesini sağlamak, bu alanda çalışma yapan kuruluş ve organizasyonlara destek vermek amacını taşıyan derneğimiz, kuruluş aşamasından itibaren sektörün bütün çevrelerinden büyük destek görmüştür. Sektörün her köşesine ulaşmak ve bu desteği arttırmak amacını taşıyan derneğimiz, çalışmalarına devam etmeden önce 26 Eylül 2012 tarihinde açılış lansmanı gerçekleştirilecektir. Programı aşağıda yer alan, sektörün üst düzey yetkililerinin ve basının davetli olarak katılacağı açılışımızda, sektörün önemli ve etkili kişilerinden biri olarak sizleri de aramızda görmek bize büyük mutluluk verecektir.

Saygılarımızla

Yalçın KIROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DERNEĞİ

www.lisanssizelektrik.org