Kuveyt Petrol İthalatını Artıracak Çözümü Güneş Enerjisinde Arıyor

Kuveyt yenilenebilir enerjide körfez ülkelerinin en yüksek hedefini açıkladı

31 Ekim 2011

OPEC’in en fazla petrol üreten beşinci ülkesi olan Kuveyt, yenilenebilir enerji kullanımında körfez ülkelerinin en yüksek hedefini açıkladı.

Ülkenin Elektrik ve Su Bakanlığı’nın yenilenebilir enerji çalışmalarının başındaki kişi olan Eyad Ali El-Felah tarafından yapılan açıklamada Kuveyt’in 2020 yılında elektrik talebini yüzde 10 oranında yenilenebilir enerjiden sağlamayı amaçladığı belirtildi. Geçen yılda bir başka körfez ülkesi olan Abu Dabi 2020 yılı için yenilenebilir enerjide yüzde 7’lik bir hedef belirlemişti.

Konu ile ilgili açıklama yapan bakanlık yetkilisi henüz yenilenebilir enerji alanında işin en başında olduklarını söylerken, ülkenin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelini belirleyebilecek ölçümlerden yoksun olduklarını söyledi.

El-Felah bununla beraber Kuveyt Üniversitesi’nin 10 MW’lık bir rüzgar parkı için çalışmalara başladığını, 50 MW’lık bir güneş enerjisi santrali projesi teklifinin de bulunduğunu söyledi.

El-Felah özellikle güneş enerjisinin ülke için önemine vurgu yaparken, güneş enerjisini alternatif bir enerji türü olarak düşünmediklerini, bu alana petrol tüketiminde tasarruf yapabilecekleri dolayısı ile petrol ithalatını artıracakları bir yöntem olarak düşündüklerini söyledi.

2010 yılı rakamlarına göre Kuveyt günde 413.000 varil petrol üretirken bunun yüzde 16’sını iç tüketimde kullanıyor. Elektrik talebinin yılda ortalama yüzde 8 oranında arttığı ülkede özellikle yaz aylarında enerji santrallerinde kapasite kullanımı oranı yüzde 99’a çıkıyor.

Ülkede son 10 yılda elektrik tüketimi iki katdan fazla artarken, petrol üretimi ise yalnızca yüzde 14 artış gösterebildi. Bununla beraber petrol ithalatının ülkenin GSMH’ındaki payı ise yüzde 95.

Kuveyt’in iç tüketimden dolayı yıllık petrol ithalatı kaybı 4 milyar dolar seviyesinde iken, bu rakamın artan petrol fiyatlarına da bağlı olarak 2020 yılında yıllık 20 milyar dolar seviyesine yükselebileceği belirtiliyor.