Kurulu güç Şubat’ta 64,20 MW arttı

İlk iki ayda fosil yakıtlara dayalı kapasite geriledi

10 Mart 2020

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Şubat ayında 64,20 MW artarak 91.405,90 MW’a yükseldi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk iki aylık dönemindeki artış ise 138,90 MW oldu.

Verilere göre Şubat ayındaki artışta en büyük pay 37,20 MW ile rüzgar enerjisi yatırımlarının olurken, ilk iki aylık dönemdeki en büyük artış 63 MW ile güneş enerjisi alanında oldu.

Bu dönemde fosil yakıtlara dayalı elektrik üretim kapasitesi ise 3,60 MW azaldı.

Şubat 2020 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 7.864,40 2,00 3,90
  Asfaltit Kömür 405,00 0,00 0,00
  Atık Isı 363,80 0,00 2,00
  Barajlı 20.645,70 0,00 3,20
  Biyokütle 816,50 2,90 14,90
  Doğal Gaz 25.898,70 -4,10 -3,60
  Fuel Oil 305,90 0,00 0,00
  Güneş 6.058,20 26,10 63,00
  İthal Kömür 8.966,90 0,00 0,00
  Jeotermal 1.514,70 0,00 0,00
  Linyit 10.101,00 0,00 0,00
  LNG 2,00 0,00 0,00
  Motorin 1,00 0,00 0,00
  Nafta 4,70 0,00 0,00
  Rüzgar 7.646,50 37,20 55,30
  Taş Kömürü 810,80 0,00 0,00
  TOPLAM 91.405,90 64,20 138,90