Kurulu güç Ocak’ta 74,7 MW arttı

Artışta en büyük pay 36,9 MW ile güneş yatırımlarının oldu

12 Şubat 2020

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Ocak ayında 74,7 MW artış gösterdi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre artışta en büyük pay 36,9 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının oldu.

Ocak ayındaki artış ile birlikte Türkiye’nin toplam elektrik üretim kapasitesi 91.341,7 MW oldu.

Birincil Kaynak 2019 (MW) Ocak (MW) Fark (MW)
Akarsu 7.860,5 7.862,4 1,9
Asfaltit Kömür 405 405 0
Atık Isı 361,8 363,8 2
Barajlı 20.642,5 20.645,7 3,2
Biyokütle 801,6 813,6 2
Doğal Gaz 25.902,3 25.902,8 0,5
Fuel Oil 305,9 305,9 0
Güneş 5.995,2 6.032,1 36,9
İthal Kömür 8.966,9 8.966,9 0
Jeotermal 1.514,7 1.514,7 0
Linyit 10.101,0 10.101,0 0
LNG 2,0 2,0 0
Motorin 1,0 1,0 0
Nafta 4,7 4,7 0
Rüzgar 7.591,2 7.609,3 18,1
Taş Kömürü 810,8 810,8 0
TOPLAM 91.267,0 91.341,7 74,7