Kurulu güç ilk çeyrekte 580 MW arttı

En büyük pay lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının oldu

15 Nisan 2019

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin Mart ayı sonu itibari ile 89.131,7 MW’a yükseldi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre Mart ayında 84,8 MW olan kapasite artışı, 2019’un ilk üç aylık döneminde ise 580,9 MW oldu.

İlk çeyrekteki artışta en büyük pay 253,2 MW ile lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının oldu.

Bu dönemde rüzgar enerjisine dayalı kapasite 72,7 MW, jeotermal enerjiye dayalı kapasite ise 20 MW artış gösterdi. Akarsu tipi santrallere dayalı güç 91,4 MW, barajlı hidroelektrik santrallere dayalı güç ise 18,2 MW arttı.

Mart ayı sonu itibari ile Türkiye elektrik üretim kapasitesi içindeki santrallerin kurulu güçleri birincil kaynaklara göre aşağıdaki şekilde gerçekleşti;

Rüzgar: 7.078,1 MW
Güneş: 5.316,1 MW
Atık Isı: 327,4 MW
Biyokütle: 659,0 MW
Akarsu: 7.837,2 MW
Barajlı: 20.554,2 MW

Doğalgaz: 25.565,6 MW
LNG: 2,0 MW

Linyit: 9.842,0 MW
İthal Kömür: 8.938,9 MW
Taş Kömürü: 810,8 MW
Asfaltit Kömür: 405 MW

Fuel Oil: 487,2 MW
Motorin: 1,0 MW
Nafta: 4,7 MW

Toplam: 89.131,7 MW