Kurulu güç Ekim’de 350,5 MW arttı

Artışta fosil yakıtların payı sıfıra yakın oldu

8 Kasım 2019

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Ekim ayında 350,5 MW net artış göstererek 91.070,4 MW’a yükseldi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında fosil yakıtlara dayalı kurulu güç 5,2 MW azalış gösterirken, yenilenebilir kaynaklarına dayalı kurulu güç ise 355,4 MW arttı.

Artış kaynaklarına göre rüzgarda 114,1 MW, jeotermalde 113,1 MW, biyokütlede 80,2 MW, akarsu tipi hidroelektrikte 42,8 MW, güneş enerjisinde ise 5,2 MW oldu.

Toplam olarak ise rüzgardaki kurulu güç 7,5 GW’ı, jeotermalde 1,5 GW’ı aştı, güneşte ise 5,6 GW’a ulaştı.

Birincil Kaynak Eylül (MW) Ekim (MW) Fark (MW)
Akarsu 7.814,7 7.857,5 42,8
Asfaltit Kömür 405 405 0
Atık Isı 348,6 348,6 0
Barajlı 20.642,4 20.642,4 0
Biyokütle 708,3 788,5 80,2
Doğal Gaz 26.026,4 26.030,5 4,1
Fuel Oil 487,2 477,9 -9,3
Güneş 5.594,0 5.599,2 5,2
İthal Kömür 8.978,9 8.978,9 0
Jeotermal 1.401,6 1.514,7 113,1
Linyit 10.101,0 10.101,0 0
LNG 2,0 2,0 0
Motorin 1,0 1,0 0
Nafta 4,7 4,7 0
Rüzgar 7.393,5 7.507,6 114,1
Taş Kömürü 810,8 810,8 0
TOPLAM 90.719,9 91.070,4 350,5