Kurulu güç 99 GW’ı geçti

İlk 10 ayda temiz enerji gücü 3.348,1 MW arttı

16 Kasım 2021

Türkiye’nin kurulu gücü Ekim ayında 229 MW artış göstererek toplamda 99.050,4 MW’a yükseldi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre 2021’in ilk 10 aylık döneminde ise 3.355 MW’lık yeni güç devreye girdi.

Devreye giren güçte yalnızca 6,90 MW’lık bölümü ithal kömüre dayalı olmak üzere fosil yakıtlı oldu.

Doğal gaza dayalı 141,40 MW, fuel oile dayalı da 54 MW’lık kapasitenin devreden çıkması ile kurulu güçteki net artış 3159,6 MW oldu.

Ekim ayında en fazla güç artışı 124,30 MW ile güneş enerjisi yatırımlarından sağlandı ve güneş enerjisine dayalı toplam güç yılın ilk 10 ayındaki 991,20 MW artış ile toplamda 7.658,6 MW’a yükseldi

İlk 11 aylık dönemde ise en fazla güç artışı 1.420,40 MW ile rüzgâr enerjisi yatırımlarından sağlandı ve rüzgardaki toplam kurulu güç 10.252,80 MW’a yükseldi.