Kurulu güç 93 GW’ı aştı

İlk yedi ayda fosil yakıtlara dayalı güç 294,5 MW geriledi

6 Eylül 2020

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi geçtiğimiz Ağustos ayında 138,20 MW artış göstererek toplamda 93.022,70 MW’a ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre[1] geçtiğimiz ay güneş enerjisi 62,60 MW ile kurulu gücün en fazla arttığı alan oldu.

Rüzgâr enerjisinde alanında 47,20 MW, akarsu tipi hidroelektrik santrali yatırımları alanında ise 13,60 MW artış yaşandı.

Yılın ilk sekiz ayındaki net artış ise 1.755,70 MW oldu.

Bu dönemki artışta en büyük pay, açık ara 1.234,60 MW ile barajlı hidroelektrik santral yatırımlarının oldu.

İkinci sırada 421,40 MW ile rüzgar enerjisi, üçüncü sırada ise 299,50 MW ile güneş enerjisi yatırımları geldi.

 

Ağustos 2020 Kurulu Güç Verileri
  Birincil Kaynak  Kurulu Güç (MW) Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 7,902.20 13.60 41.70
  Asfaltit Kömür 405.00 0.00 0.00
  Atık Isı 369.60 5.80 7.80
  Barajlı 21,877.10 0.00 1,234.60
  Biyokütle 840.50 3.00 38.90
  Doğal Gaz 25,617.60 6.10 -284.70 
  Fuel Oil 305.90 0.00 0.00
  Güneş 6,294.70 62.60 299.50
  İthal Kömür 8,966.90 0.00 0.00
  Jeotermal 1,514.70 0.00 0.00
  Linyit 10,097.30 0.00 -3.70 
  LNG 2.00 0.00 0.00
  Motorin 1.00 0.00 0.00
  Nafta 4.70 0.00 0.00
  Rüzgar 8,012.60 47.20 421.40
  Taş Kömürü 810.80 0.00 0.00
  TOPLAM 93,022.70  138.20  1,755.70 

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları