Kurulu güç 89 GW’ı aştı

Şubat ayında 152,9 MW artış yaşandı

11 Mart 2019

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. güncel kurulu güç verilerini yayınladı.

Verilere göre Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Şubat ayında 152,9 MW’lık net artış göstererek ay sonu itibari ile 89.046,9 MW’a yükseldi.

Bu gücün 22.393,5 MW’lık bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 46.115,4 MW’lık bölümünü ise fosil yakıtlara dayalı santraller oluşturuyor. Barajlı hidroelektrik santrallerinin payı ise 20.538 MW.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güçte rüzgar enerjisinin payı 7.031,1 MW’a, güneş enerjisinin 5.238,8 MW’a, jeotermal enerjinin payı 1.302,5 MW’a ve akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin gücü 7.839,1 MW’a yükseldi.

Biyokütleye dayalı santrallerinin gücü 659 MW’a, atık ısıdan elektrik üretim tesislerinin gücü ise 323 MW’a ulaşmış durumda.

Fosil yakıtlara dayalı güçte ise en büyük pay 25.623,8 MW ile doğal gaz santrallerinin iken ikinci sırada 9.842 MW ile linyite, üçüncü sırada ise 8.938,9 MW ile ithal kömüre dayalı santraller geliyor.