Kurulu güç 88 GW eşiğinde

Eylül ayındaki artış 211 MW oldu

6 Ekim 2018

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Eylül ayında 211 MW‘lık artış ile 87.947,80 MW‘a ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre Eylül ayındaki artışta en büyük pay 75,40 MW ile rüzgar enerjisi yatırımlarının oldu.

İkinci sırada 56,80 MW’lık katkı ile güneş enerjisi yatırımları geldi. Güneşte Eylül ayındaki güç artışının 7 MW’lık bölümünü lisanssız, 49,80 MW’lık bölümünü ise lisanslı yatırımlar sağladı.

Geçtiğimiz ay akarsu tipi HES yatırımları alanında 40,50 MW, jeotermal enerjide ise 35,10 MW’lık kurulu güç artışı gerçekleşti.

Eylül ayında fosil yakıtlara dayalı olarak yalnızca lisanssız alanda 12 MW’lık kurulu güç artışı gerçekleşirken, doğal gaza dayalı kapasite ise 9,70 MW azaldı.

Güneş enerjisi 2018’in lideri konumunda

2018’in ilk dokuz aylık döneminde elektrik üretim kapasitesindeki 2.747,60 MW‘lık net artışta en büyük pay 1.429 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının oldu. Bu artışın 1.365,20 MW’lık bölümünü lisanssız, 63,80 MW’lık bölümünü ise lisanslı yatırımlar sağladı.

İkinci sırada 727,50 MW ile barajlı HES, üçüncü sırada 330 MW ile yerli kömüre dayalı termik santral yatırımları geldi.

Bu dönemde jeotermal enerji alanındaki kurulu güç artışı ise 135 MW oldu.

Doğal gaza dayalı elektrik üretim kapasitesi ise yılın başından beri 457,5 MW geriledi.

KaynakEylül Değişim (MW)2018 Değişim (MW)Toplam (MW)
TOPLAM211,002.747,6087.947,80
Fuel Oil + Nafta + Motorin-9,60294
Yerli Kömür (Taş Kömürü+Linyit+Asfaltit)330,9010.203,5
İthal Kömür8.793,9
Doğalgaz + LNG-9,70-385,1022.678,60
Yenilen. +Atık +Atıkısı+Pirolitik Yağ0,8048,20623,30
Çok Yakıtlılar Katı + Sıvı14,20697,1
Çok Yakıtlılar Sıvı + D.Gaz-72,403.361,2
Jeotermal35,101351.198,70
Hidrolik Barajlı727,5020.503,5
Hidrolik Akarsu40,50153,507.643,20
Rüzgar75,40278,306.760,50
Güneş49,8063,8081,70
Termik (Lisanssız)12,1074,80275,90
Rüzgar (Lisanssız)23,3057,3
Hidrolik (Lisanssız)7,40
Güneş (Lisanssız)71.365,204.761,0