Küresel yenilenebilir gücü 2023’e kadar 1.000 GW daha artacak

Artışın yarısından fazlası güneş elektriği alanında olacak

10 Ekim 2018

Uluslarası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IEA) 2018 yılı Yenilenebilir Raporu’nu yayınladı.

Kuruluşun yenilenebilir enerji alanındaki 2018-2023 yılları öngörülerini içeren çalışmaya göre gelecek 6 yıllık dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu güce 1.000 GW’ın üzerinde ilave gerçekleşecek.

Bu dönemde en büyük güç artışı güneş enerjisinde olacak, ikinci sırada ise rüzgar enerjisi gelecek. Aynı zamanda biyoenerjiye dayalı enerji üretimi de dikkat çekici şekilde yükselecek.

Güneş 1 TW’ı aşan ilk yenilenebilir enerji kaynağı olacak

Çalışmadaki öngörülere göre özellikle güneş panelleri maliyetlerindeki gerileme sayesinde güneş enerjisine dayalı kurulu güç 575 GW’a yakın artacak, artışın yüzde %55’lik kısmını büyük ölçekli projeler oluşturacak.

Çin, ABD, Hindistan ve Japonya güneş elektriği gücü artışında ilk sıralarda olacak iken, Çin yavaşlayan kurulumlara rağmen artışta tek başına %45’lik pay sahibi olacak.

Güneş enerjisindeki bu hızlı büyüme küresel güneş elektriği gücünün 2023’te 1 TW’a ulaşmasını sağlayacak.

Rüzgar 800 GW’ı aşacak

Rüzgar enerjisinde ise aynı dönemde 324 GW’lık yeni kurulu güç devreye girecek ve küresel rüzgar enerjisi gücü 839 MW’a ulaşabilecek.

Bu dönemde devreye giren yeni hidroelektrik yatırımlarının toplam kurulu güçleri 125 GW’a ulaşacak iken, pompaj depolamalı santrallerin payı ise 26 GW olacak.

Biyoenerji alanında 37 GW’lık kurulu güç artışı ile 158 GW’a ulaşılacak, Meksika ve Türkiye’de pazarlarında yavaş da olsa büyüme yaşanabilecek.

2018-2023 döneminde yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) alanındaki güç 4,3 GW’lık artacak. Bu artışta 1,9 GW ile ilk sırada Çin gelecek. Fas, Güney Afrika ve Orta Doğu’da 1 GW, Avustralya ve Şili’de de 300 MW’lık güç devreye girecek.

Jeotermal enerjide ise 2023 sonuna kadar olan dönemde 4 GW’lık yeni kurulu güç devreye girecek ve 2023’de 30’a yakın ülkede 17 GW’lık jeotermal enerji gücü devrede olacak.