Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 3 bin GW’a yaklaştı

IRENA çalışmasına göre 2020’deki artış 260 GW’ı aştı

6 Nisan 2021

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 2021 yılı Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İstatistik çalışmasını yayınladı.

Çalışmaya göre 2020 yılında devreye giren yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesi, bir yıl öncenin neredeyse yarısına yakın şekilde artış göstererek 260,653 GW oldu. Toplam kapasite de 2.799,094 GW’a ulaştı.

2020’de devreye giren yeni elektrik üretim kapasitesi içinde yenilenebilir kaynaklar %80 olurken, rüzgâr ve güneş yatırımları da toplam yenilenebilir yatırımlarının %91’ini oluşturdu.

2020 yılında Çin 136 GW ile en fazla yenilenebilir enerji gücünü devreye alan ülke oldu ve ülkenin bu alandaki toplam kapasitesi 894,879 GW’a ulaştı.

İkinci sıradaki ABD’e 29,190 GW’lık güç devreye girdi ve ülke toplamda 292,065 GW’a ulaştı.

Hidroelektrik 1.331,889 GW ile yenilenebilir enerji alanında en yüksek elektrik üretim kapasitesine sahip kaynak olurken.

2020’de 126,836 GW’lık yeni kapasitenin devreye girdiği güneş enerjisi alanındaki toplam kurulu güç 713,970 GW’a, 111,027 GW’lık yeni kapasitenin devreye girdiği rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise toplamda 733,276 GW’a ulaştı.

Şebeke dışı elektrik üretim kapasitesi de 2020’de 365 MW artış ile 10,6 GW’a ulaşırkeni kapasitenin 250 MW arttığı şebeke dışı güneş enerjisindeki toplam güç ise 4,3 GW oldu.

Türkiye 2020’de devreye aldığı 2,5 GW’lık yeni güç ile hidroelektrik kapasitesini artıran en fazla artıran ikinci ülke olurken, jeotermal alanında ise 99 MW’lık yeni gücü devreye alarak bu alanda ilk sırada oldu.


[1] Renewable Capacity Statistics 2021