Küresel rüzgar gücü 330 GW’ı aştı

Dünya Rüzgar Enerjisi Konseyi çalışmasına göre rüzgâr enerjisi küresel elektrik üretiminin yüzde 4’ünü sağlıyor

12 Ekim 2014

Küresel ölçekteki rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2014’ün ilk yarısında 330 GW’ı aştığı ve yılı 360 GW’lık toplam kurulu güç ile kapatabileceği bildirildi.

Dünya Rüzgar Enerjisi Konseyi (WWEA) tarafından hazırlanan rapora göre rüzgar enerjisi bu dönemde dünya elektrik üretiminde ise yüzde 4’lük pay sahibi oldu.

Çalışmadaki verilere göre bu dönemde küresel rüzgar gücü 17,613 MW’lık kurulu güç ilavesi ile yüzde 5,5’lik büyüme göstererek toplamda 336,327 MW seviyesine ulaştı.

Çin ise yılın ilk altı ayında, toplam kurulumların yüzde 41’ine denk gelecek şekilde rüzgâr enerjisi gücünü 7.175 MW artırdı. Bu artış Çin’in bu alandaki kurulu gücünün Temmuz ayı itibari ile 95.588 MW’a ulaşmasını sağlarken, WWEA çalışmasında Çin’in çoktan 100 GW’lık rüzgar enerjisi gücünü aştığı ifade edildi.

Aynı dönemde ABD’nin rüzgâr enerjisi gücü 835 MW artarak 61,946 MW’a, Almanya’nınki 1,830 MW artarak 36,488 MW’a, Hindistan’ın 1,112 MW artarak 21,262 MW’a ve Brezilya’nın ise 1,301 MW artarak 4,700 MW’a ulaştı.

Çin ve Hindistan pazarlarında yaşanan büyüme, küresel rüzgâr enerjisi gücündeki ağırlığın Asya’ya kaymasını da sağladı. Bu kurulumlar sonrası küresel rüzgâr enerjisi gücünde Asya kıtasının payı yüzde 36,9 olurken, Avrupa’nınki ise yüzde 36,7’de kaldı.

Türkiye rüzgâr enerjisi pazarı ise küresel güç artışında bu dönemde yüzde 3’lük pay sahibi olurken, aynı zamanda en hızlı büyüyen 9. ülke oldu.

Enerji Bakanlığı verilerine göre 2014’ün ilk altı ayında Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü 465,95 MW artarak 3.424,4 MW seviyesine yükselmişti.