Küresel panel üretim kapasitesi 200 GW’ın üzerine çıkacak

Çin’deki üretim kapasitesi 150 GW’ı aşacak

1 Mayıs 2019

Çin güneş enerjisi sektörü temsilcileri ile yapılan bir anket çalışmasına göre küresel ölçekte yıllık kristalin güneş paneli üretim kapasitesi 2019’da 200 GW’ı aşabilecek.

Çinli Fotovoltaik Değişim Tanığı platformu ile araştırma kuruluşu WisolPro işbirliği ile yapılan çalışmaya göre halihazırda 150 GW düzeyinde olan küresel kapasite yıl sonunda 2016,8 GW’a ulaşacak.

Bu kapasitenin 150,2 GW’lık bölümü ise 69 Çinli firmaya ait olacak.

Çin’deki kapasitenin 98,4 GW’lık bölümü yıllık üretim kapasitesi 5 GW’ın üzerinde olan 13 firmaya,  35,3 GW’lık bölümü 1 ila 5 GW arasında kapasiteye sahip 22 firmaya, geriye kalan 16,5 GW’lık kapasite ise üretim kapasitesi 1 GW’ın altında olan 34 üreticiye ait olacak.

2019’da 1 GW ve üzeri kristalin güneş paneli üretim kapasitesine sahip ülkeler ve ulaşacakları kapasite rakamı aşağıdaki şekilde olacak;

Vietnam: 9,1 GW
Malezya: 8,3 GW
Güney Kore: 8 GW
Hindistan: 7 GW
ABD: 5,1 GW
Tayland: 3 GW
Tayvan: 2,2
Türkiye: 2 GW
Singapur: 1,8 GW
Filipinler: 1,4 GW
Avusturya: 1 GW
Kanada: 1 GW

Kristalin güneş panellerinin küresel pazardaki payları %95 düzeyinde bulunuyor.

Çinli güneş paneli üreticileri 2018’de iç pazarlarına yönelik 44,26 GW, dış pazarlarına yönelik ise 41 GW düzeyinde ürün sağlamışlardı.