Küresel kömür talebi 2017’de tekrar yükseldi

IEA raporuna göre gelecek beş yıllık dönemde talep sabit kalacak

18 Aralık 2018

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2018 yılı Kömür Raporu’nu yayınladı.

Çalışmadaki bilgilere göre kömürün küresel enerji arzındaki ve elektrik üretimindeki payı iklim değişikliği ile mücadele alanındaki çabalara rağmen yükselmeye devam ediyor.

Bu duruma da ana olarak kömürün halen bol ve uygun fiyatlı bir yakıt olması ve özellikle Asya ülkelerindeki artan talep neden oluyor.

Çalışmadaki verilere göre küresel kömür talebi iki yıllık gerilemenin ardından 2017’de %1 oranında artış gösterdi ve 7.885 milyon ton (Mt) olarak gerçekleşti.

Kömürün küresel elektrik üretimindeki payı ise %3 artış gösterdi ve bir önceki yıla göre 250 Tervat-saat düzeyinde daha fazla gerçekleşti. Kömüre dayalı elektrik üretimindeki artışın toplam artış içindeki payı ise %40 olurken 2017 küresel elektrik üretiminin %38’i kömürden karşılandı.

IEA öngörüsüne göre kömüre olan talep ABD ve Avrupa’da azalma eğiliminde olsa da, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinden gerçekleşen talep artışı gelecek beş yılda kömüre olan talebin sabit kalmasına neden olacak.

Bununla birlikte doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimindeki artış ise kömürün enerji arzındaki payının %27’den %25’e gerilemesini sağlayacak.

Çin orta sınıfı talepte etkili olacak

Çin’in küresel kömür tüketimindeki payının %25 düzeyinde olduğuna dikkat çekilden raporda, Çin’in genişleyen orta sınıfının da etkisi ile ulaşım ve ısınmada elektrifikasyonun ve elektrik tüketiminin artacağı dolayısı ile küresel kömür talebinin Çin’deki elektrik kullanımında görülecek eğilimlere karşı çok hassas olduğuna dikkat çekilen raporda yapısal dönüşüm içindeki Çin ekonomisinin elektrik yoğunluğunun zaman içinde gerileyeceği, 2020 sonrasında ise kömüre dayalı elektrik üretiminin yavaşlamasını sağlayacağı öngörüldü.

İkinci büyük kömür tüketicisi olan Hindistan’da ise bu kaynağın elektrik üretimindeki payı yükselmeye devam edecek. 2023 yılına kadar yıllık ortalama %8 oranında büyüme gerçekleşecek olan ülkede elektrik talebi ise %5 oranında artacak.

Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki hızlı artış ve süper kritik teknolojilere sahip yeni kömür santralleri ise geçtiğimiz 10 yıllık dönemde yıllık %6 oranında artan kömür talebinin %4 düzeyinde kalmasını sağlayacak.
Bununla birlikte ekonomik büyüme ve altyapı yatırımları ise çimento ve çelik üretiminde kullanılan kömür miktarının da artmasına neden olacak.