Küresel depolama kapasitesi 2030 sonuna kadar 15 kattan fazla artacak

Bloomberg NEF 2030 öngörüsünü bir yıl içinde 383 GWh yükseltti

28 Mart 2023

Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg NEF) yılda iki kere yayınladığı Enerji Depolama Görünümü çalışmasının son sayısında 2030 yılı kümülatif kapasite öngörüsünü 508 GW/ 1.432 GWh olarak açıkladı.

Kuruluş böylelikle öngörüsünü altı ay öncesine göre 97 GW/ 238 GWh, bir yıl öncesine göre ise 143 GW / 383 GWh yükseltmiş oldu.

Bloomberg NEF 2022’in ilk yarısı için yayınladığı çalışmada 2030 öngörüsünü 365 GW/ 1.049 GWh, ikinci yarısı için yayınladığı çalışmada ise 411 GW / 1.194 GWh olarak açıklamıştı.

Kuruluşun verilerine göre 2021 sonu itibarıyla 27 GW/56 GWh olan küresel enerji depolama kapasitesi 2022 yılında 16 GW/35 GWh artış ile 43 GW/ 91 GWh seviyesine ulaşmış durumda.

Liderlik Asya-Pasifik bölgesine geçecek

Kuruluşun altı ay önceki çalışmasına göre yaptığı artışta en büyük etkenlerden biri Asya Pasifik bölgesindeki gelişmeler oldu.

Bu gelişmeler arasında ilk sırada Çin’in bölgesel yönetimlerinin enerji depolama hedefleri açıklaması, ülkenin elektrik piyasasında yapılan reformlar ve yeni kapasite artışlarını destekleyen sektörel beklentiler yer aldı.

Bununla birlikte Japonya’nın büyük ölçekli bataryalar için yıllık teşvik programları açıklaması, Güney Kore’nin 2036 için 25GW/127GWh kapasite hedefi getirmesi, Hindistan’ın ise 2023-2024 mali yılı bütçesinde şebeke ölçeğindeki 4GWh kapasiteli bataryalar için fon ayırması diğer önemli etkenler oldu.

Kuruluş bu etkenler ışığında Çin için büyüme öngörüsünü %66 oranında artırırken, Asya-Pasifik bölgesinin tamamı için ise 39GW/105GWh seviyesine denk gelecek şekilde %42 oranında artırdı.

2030 yılına kadar olan bu dönemde küresel yıllık kapasite % 23’lük birleşik büyüme oranı ile artacak iken 2030 yılına gelindiğinde ise yıllık artışta Asya Pasifik Bölgesi’nin payı %44, EMEA bölgesinin %24 ve Amerika kıtasının %21 olacak.

Türkiye bölgesinde ilk beşte olacak

Çalışmadaki tespitlere göre geçtiğimiz yıl Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde başta Almanya ve İtalya’da olmak üzere konut tipi uygulamalarının beklentilerinin ötesinde hızla gelişti.

1 milyar avro düzeyinde yatırım yapılan bu alan sayesinde bölgenin depolama kapasitesi 2022 yılında 4.5 GW/7.1 GWh düzeyinde yükseldi.

Kuruluş bölgede hızlanacak kurulumlar sayesinde 2030 yılında 114 GW / 285 GWh seviyesinde enerji depolama kapasitesine ulaşılabileceğini öngörüyor.

Bölgedeki artıştaki en büyük pay ise Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’nin olacak.

LFP kapasitesi yükselmeye devam edecek

Bloomberg NEF lityum demir fosfat (LFP) kapasitesinin artışının da süreceğini öngörüyor.

Kuruluşa göre bu kimyasalların daha düşük maliyetli olmaları, daha uzun döngü süreleri ve artan üretim ölçeği etkili olacak.

Bununla birlikte kuruluşa göre 2027 sonrası için ie sodyum-iyon bataryalarında talep büyümesi ihtimali bulunuyor.