Kuraklık doğal gaz ithalatının artmasına neden olacak

YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman HES kaynaklı üretimin önemli oranda düştüğünü söyledi

6 Haziran 2021

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkan Yardımcısı Ali Karaduman yaşanan kuraklığın HES yatırımcılarını finansal olarak zor durumda bıraktığını söylerken, azalan hidroelektrik kaynaklı üretimin ise rüzgar enerjisi santralleri ile ikame edilmesini önerdi.

Karaduman YENADER tarafından yapılan yazılı açıklamadaki değerlendirmesinde 2021’nin ilk dört ayında hidroelektrik santrallerine gelen su miktarının uzun yıllar ortalamasının %55,9 oranında altında olduğuna dikkat çekerken, bu durumun özellikle 40 MW altında kurulu güce sahip santrallerinin ilk beş aylık beklenen üretimlerini ciddi oranda düşürdüğü bilgisini verdi.

Bu süreçte hidroelektrik santrallerin sistem kullanım fiyatlarında ve harç bedellerinde indirim yapılması ile yatırımcıların bir nebze rahatlatılabileceğini kaydeden Karaduman, YEKDEM süresinin uzatılmasının da bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Üretimdeki eksiklik doğal gaz ile karşılanacak

Hidroelektrik kaynaklı üretimin azalması nedeniyle Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından doğal gaz çevrim santrallerinden 5.000 MW kapasite satın alınacağına bunun da elektrik fiyatlarının yükselmesine neden olacağına dikkat çeken Ali Karaduman, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun rüzgâr enerjisi santrallerinde elektriksel ve mekanik güç arasındaki farkın da üretime katılmasına izin vermesi yolu ile doğal gaz ithalatının azalmasına ve cari açığın azalmasına katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ali Karaduman açıklamasında yatırımı tamamlanmış santrallerin üreteceği enerjinin sistemce alınması Türkiye’nin yararına olduğunu da ifade etti.

40 MW altında 553 santral bulunuyor

TEİAŞ verilerine göre Nisan ayı sonu itibarıyla 97.376,5 MW olan Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 23.244 MW’lık bölümünü 133 adet barajlı, 8.101,3 MW’lık bölümünü ise 581 adet akarsu tipi hidroelektrik santral oluşturuyor.

Bu santrallerin toplam kurulu güçleri 6.076,9 MW olan 553 adedi ise 40 MW altında kurulu güce sahip bulunuyor.