Küçük türbin pazarı büyüyor

Küçük ölçekli rüzgar türbini kurulu gücünün 2020’de 4 GW’a yaklaşacağı öngörülüyor

20 Mart 2012

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından yayınlanan ”Small Wind World Report 2012” başlıklı çalışma küçük ölçekli rüzgar türbini pazarının geleceğine dair önemli öngörülerde bulunuyor.

Raporun özetinde ortalama bir Amerikan ailesinin yılda yaklaşık olarak 11.496 kilovat-saatlik elektrik tüketimini gerçekleştirdiği ve bu tüketimin 10 kW’lık bir türbin ile karşılanabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte raporda Avrupalı bir ailenin ise aynı ihtiyacı 4 kW’lık, Çinli bir ailenin ise 1 kW’lık bir türbin ile karşılamasının mümkün olabileceği ifade ediliyor.

2010 yılı sonu itibari ile küresel düzeyde kurulu küçük ölçekli türbin sayısının 656.084’e ulaştığı ve bu yılda küçük ölçekli türbinler ile 382 gigavat-saat elektrik üretiminin sağlandığı raporda dikkat çeken diğer bir nokta.

Çalışmanın yazarlarına göre bu sistemlerin kW başına maliyetlerinin ABD’de 3.000-6.000 dolar arasında değişmesi nedeni ile halen bu ülkede kamu desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, aynı maliyetin Çin’de ise ortalama 1.580 dolar olması özellikle kırsal alanlarda teşviğe ihtiyaç bırakmıyor.

Bu durum nedeni ile küçük ölçekli türbin yatırımları ABD’de yoğunlukla elektrik şebekesine satışın mümkün olduğu ve bu yatırımların desteklendiği alanlarda daha fazla görülürken, Çin’de ise özellikle kırsal alanlarda bu sistemler pratik ve ekonomik olmaları gerekçesi ile gittikçe yaygın bir şekilde kullanılıyorlar.

Raporda son dönemlerde yıllık ortalama yüzde 35 oranında büyüyen pazarın, 2015’te 288 MW’lık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Raporda ayrıca 2015 sonrası için yapılabilecek muhafazakar bir tahmin ile sektörün sonraki 5 yılda ortalama yüzde 20 oranında büyüyerek 2020 yılında 750 MW’lık büyüklüğe ulaşabileceği belirtiliyor.  Bu yılda küçük ölçekli rüzgar enerjisi küresel kurulu gücünün ise 3.817 MW düzeyine ulaşabileceği yine raporda paylaşılan diğer bir tahmin.

*Çalışmayı edinmek için burayı tıklayınız.