KPMG Türkiye 2019’da karbon nötr oldu

Şirket IREC sertifikası ile %100 yenilenebilir enerji kullandığını belgeledi

21 Aralık 2020

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye 2019 yılında karbon nötr olduğunu bildirdi.

Şirketin yayınladığın 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki bilgilere göre[1] 2019’da şirket faaliyetlerinden kaynaklanan azaltılması mümkün olmayan 1.498 ton CO2 eş değeri sera gazı emisyonu Natural Capital Partners ile iş birliği sonucunda The CarbonNeutral Protocol çerçevesine uygun olarak hesaplandı ve denkleştirerek sıfıra indirildi.

Aynı zamanda satın alınan IREC (International Renewable Energy Certificates) sertifikaları ile yüzde 100 yenilenebilir elektrik tüketildi.

Bununla birlikte KPMG Türkiye bünyesinde KPMG İklim Savaşçıları Ağı’nı kurdu.

Avrupa ve Asya’daki KPMG ekiplerinden gönüllülerin de yer aldığı İklim Savaşçıları Ağı ile iklim değişikliği ve diğer çevre sorunlarına dikkat çekmek ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlamayı amaçlayan etkinlikler gerçekleştirildi.

Rainforest Trust ile yapılan iş birliği kapsamında 2020 yılı içindeki faaliyetlerin katkısı ile 4 bin 919 hektar yağmur ormanı korundu, bu sayede yaklaşık 2,1 milyon ton CO2 eş değeri karbonun depolanmasına katkı sağlandı.

Bununla birlikte KPMG Türkiye’nin kadın çalışan oranı yüzde 49’a ulaşırken, yönetici pozisyonunda görev alan 134 kadın çalışan ile şirketteki kadın yönetici oranı yüzde 41 oldu.

Açıklamada KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan’ın şu değerlendirmesi paylaşıldı;

“Dünya, iklim değişikliği, çevresel bozulma, eşitsizlik gibi majör sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Covid-19 pandemisi de gösterdi ki daha iyi bir geleceği hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. KPMG Türkiye olarak uluslararası standartlara uygun bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Daha fazla iyileştirme sağlamak için atacağımız sonraki adımlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı olgunlaştırmayı, sürdürülebilirlik odaklı projelere odaklanmayı devam ettireceğiz. Değişmek zorundayız çünkü tüm paydaşlarımızın karşılaştığı sorunların kapsamı önemli ölçüde değişti. İçinde yaşadığımız belirsiz, karmaşık dünyada değişimi başarıya dönüştürmeliyiz. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzun ilkini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere bizlere katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

 

 


[1] KPMG Türkiye 2019 Sürdürülebilirlik Raporu