Kozmetik sektörü için çevre etiketi çalışmaları başladı

Projenin açılış toplantısı 10 Temmuz 2020 günü yapıldı

18 Temmuz 2020

Türkiye Çevre Etiketi Sistemi kapsamında “Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sektöründe Ulusal Çevre Etiketi Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” açılış toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı 10 Temmuz 2020 günü, kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile çevrimiçi olarak düzenlendi.

Bakanlık ve Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) işbirliği ile gerçekleştirilen projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nilgün Cılız yürütüyor.

Toplantının açılış sunumundaki[1] bilgilere göre iki aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında seçilmiş olan 9 adet ürün için (katı sabun, sıvı sabun, şampuan, duş jeli, el kremi, vücut kremi, saç kremi, tıraş sabunu ve tıraş köpüğü), ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak GaBi yazılımı – CML 2001 etki değerlendirme metodu kullanılarak Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yapılacak.

YDD çalışmalarında her bir ürün için beşikten mezara yaklaşımı benimsenerek hammaddelerin üretim ve nakliyesinden nihai ürünün bertarafına kadar her aşama göz önünde bulundurulacak.

Seçilen firmalardan ilgili ürün ve aşamalarla ilişkili olarak veri toplanması gerçekleştirilecek ve bu verilerin analizi yapıldıktan sonra bahsi geçen CML 2001 metodu kullanılarak etki değerlendirmesi yapılacak.

Projenin ikinci aşamasında ise, seçilen firmalarda uygulanan YDD sonuçlarına göre çevre etiketi kriterleri geliştirilip Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Çevre Etiketi Başvuru Kılavuzu hazırlanacaktır.

Proje kapsamında ayrıca sektör ile anket çalışmaları, pilot tesis incelemeleri, çevre etiketi eğitimi ve teknik makale hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Halihazırda Seramik, Tekstil ve Temizlik Kağıdı ürün grupları için Çevre Etiketi kriterleri belirlenmiş ve uygulamaya geçilmiş durumda.


[1] Yaşam Döngüsü Uygulamaları ile “Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri” Sektöründe Ulusal Çevre Etiketi Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Açılış Sunumu