Kovid-19 AB’nin karbondioksit emisyonunu rekor derecede geriletti

Kısıtlamalar CO2 emisyonlarının %10 oranında gerilemesini sağladı

17 Mayıs 2021

Avrupa ülkelerinin enerji üretimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının 2020 yılında, 2019’a göre %10 oranında gerilediği öngörüldü.

Avrupa Birliği İstatistik İdaresi Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre bu durumda Kovid-19 kısıtlamaları nedeni ile etkili olan enerji üretiminde azalma etkili oldu.

Açıklamaya göre birlik üyesi ülkelerinin tamamında gerileme yaşansa da Yunanistan %18,7 ile emisyonların en fazla gerilediği ülke oldu.

Estonya %18,1 ile ikinci, Lüksemburg %17,9 ile üçüncü, İspanya %16,2 ile dördüncü, Danimarka ise %14,8 ile beşinci sırada geldi.

Toplam emisyonların dörtte birinden Almanya sorumlu

Eurostat’ın güncel hesaplamasına göre birliğin enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarında en büyük pay %25 ile Almanya’nın.

İkinci sırada %11,7 ile İtalya, üçüncü sırada %11,5 ile Polonya, dördüncü sırada %10,8 ile Fransa, beşinci sırada ise %8,1 ile İspanya geliyor.


[1] CO2 emissions from energy use clearly decreased in the EU in 2020