Korunan alanların Türkiye yüzölçümündeki payı %10’u geçti

Şubat ayı itibarıyla korunan alan sayısı 3.534 oldu

3 Nisan 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019’da 3 bin 186 olan korunan alan sayısının 2021 Şubat ayı itibarıyla 3 bin 534’e, bu alanların Türkiye yüzölçümü içindeki payının da %9’dan %10,03’e çıktığını açıkladı.

Açıklamaya göre Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin, ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla2023’e kadar ise tüm korunan alanların Türkiye yüz ölçümündeki payının %17’ye ulaştırılması hedefleniyor.

Bakanlığın açıklamasına göre korunan alanların 2 bin 676’sını doğal sit alanları, 248’ini tabiat parkları, 45’ini milli parklar oluşturuyor. Bununla birlikte tescilli anıt ağaç sayısı 9 bin 205’e, tescilli mağara sayısı ise 265’e ulaştı.

Korunan alanlar, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanları olarak tanımlanıyor.

 


[1] Korunan bölge sayısı 3 bin 534’e yükseldi