Konutların enerji tüketiminde termal güneşin payı yüzde 3,36 oldu

TÜİK konutlardaki nihai enerji tüketimi verilerini yayımlamaya başladı

20 Şubat 2024

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hanehalkı nihai enerji tüketim istatistiklerini yayımlamaya başladı.[1]

Kurum tarafından bugün 19 Şubat 2024 tarihinde ilk sayısı yayımlanan istatistiklere göre, 2022 yılında Türkiye’deki konutlarda gerçekleşen enerji tüketimi 1.287.738,25 terajul olarak hesaplandı.

TÜİK hesaplamasına göre bu enerji tüketiminin, %65,35’lik bölümü alan ısıtması için, % 14,09’luk bölümü aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin ihtiyacı için, %11,91’lik bölümü su ısıtmak için, %7,71’lik bölüm ise pişirme amaçlı olarak kullanıldı.

Elektrik, konutlarda gerçekleşen enerji tüketiminde %17,11’lik pay sahibi olurken, doğal gazın payı %48,30, kömürün 14,26, çeşitli biyokütle kaynaklarının %11,52 ve LPG’nin payı ise %2,56 oldu.

Bununla birlikte su ısıtması için kullanılan termal güneş enerjisi sistemleri, Türkiye’deki konutlarda gerçekleşen toplam enerji tüketiminin %3,36’sını karşıladı.

Ağırlıklı olarak alan ısıtması için kullanılan jeotermal enerjinin de Türkiye’deki konutların toplam enerji tüketimindeki payı %2,72 oldu.


[1] Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri, 2022 [TÜİK]