Konutlarda güneş gücünü 20 kW’a çıkaran öneri komisyonda kabul edildi

Mevcut sınır 10 kW’dan 20 kW’a çıkacak

21 Aralık 2021

TBMM Başkanlığına 17 Aralık 2021 tarihinde sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Düzenlemenin birinci maddesi konutların çatı ve cephelerinde gerçekleştirilecek güneş enerjisi kurulumlarının güç sınırını 10 kW’dan 20 kW’a çıkarılmasını içeriyordu.

Önerinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmî Gazete’de yayınlanmasının ardından Gelir Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi şu şekilde olacak;

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 20 kW’a kadar (20 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)