Konutlarda güneş enerjisi sınırı 20 kW’a çıkabilecek

Mevcut 10 kW’lık sınırın 20 kW’a çıkması için kanun teklifi verildi

18 Aralık 2021

Yeni bir kanun teklifi ile konutların çatı ve cephelerinde gerçekleştirilecek güneş enerjisi kurulumlarının gücünün 10 kW’dan 20 kW’a çıkarılması önerildi.

Öneri Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 91 Milletvekili tarafından TBMM Başkanlığına 17 Aralık 2021 tarihinde sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içinde birinci madde olarak yer aldı.[1]

Önerilen ilgili madde şu şekilde;

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “10 kW’a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi “20 kW’a kadar (20 kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik sonrası ilgili madde şu şekilde olacak;

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 20 kW’a kadar (20 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)

EPDK tarafından 18 Ocak 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenlemede bu sınır 10 kW olarak belirlenmişti.[2]

 


[1] Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

[2] “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”