Konutlarda güneş elektriği üretimi üzerindeki vergi yükü kalktı

10 kW’ya kadar olan sistemlerle üretilen elektrikten hiç vergi alınmayacak

21 Mayıs 2018

10 kW’ya kadar olan sistemlerle üretilen elektrikten hiç vergi alınmayacak

Konutlarda kurulacak güneş elektriği sistemleri ile elektrik üretimine vergi muafiyeti sağlandı.

Muafiyet Resmi Gazete’nin 18 Mayıs 2018 tarihli sayısında yayınlanan 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile getirildi.

Düzenleme ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda esnaf muaflığından yararlananarak ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemelerde gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlendiği hükmü getirildi.

Böylelikle oturdukları konutlarda güneş elektriği sistemleri kurmak ve ihtiyaç fazlası elektriği satmak isteyen kişilerin üzerindeki yüzde 5’lik son vergi yükü kalkmış oldu.

Torba Yasa ile gelir vergisi muafiyeti gelmişti

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’nin – 2. Mükerrer sayısında yayınlanan 7103 sayılı ”Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile konut sahipleri veya kiracılarının oturdukları konutların çatı veya cephelerinde kuracakları, kurulu güçleri 10 kW’a kadar olan sistemlerde ürettikleri elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketlerine satmaları halinde gelir vergisinden muaf olabilmeleri hükmü getirilmişti.