Kömür Yenilenebilir Enerjiye Kaynak Olacak

Hindistan hükümeti yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için kömür üzerine getireceği vergi ile yılda 5 milyar dolarlık fon oluşturabilecek

1 Mart 2010

Hindistan Maliye Bakanı Pranab Mukherjee Hindistan Parlementosunda bütçe görüşmeleri ile ilgili yaptığı konuşmada ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması konusunda Hindistan hükümetinin planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Mukherjee yaptığı açıklamada Hindistan’ın karbon salımını azaltma ve yenilenebilir enerjide hedeflediği noktaya gelebilmesi için gerekli yatırımların finansmanında kullanılması amacı ile ülkede üretilen ve ithal edilen her ton kömür için 50 rupi (1 ABD doları) vergi getirildiğini belirtti.

Emergent Ventures isimli iklim değişikliği danışmanlık firmasının hesaplamalarına göre bu sayede Hindistan 5 milyar dolarlık bir fon oluşturabilecek. Maliye Bakanı ayrıca rüzgar, güneş ve jeotermal enerji projeleri için vergi indirimleri de sağlanacağını belirtti. Sera gazı salımında dünya ülkeleri arasında dördüncü sırada olan Hindistan 2020 yılında sera gazı salımını 2005 seviyesinin yüzde 25 altına çekmek istiyor. Bu amaçla kısa sürede Hindistan’da özellikle güneş enerjisi alanında yüksek bir hedef belirleyen bir yasal düzenleme uygulamaya girmişti. İlgili düzenleme Hindistan’ın 2022 yılında ülkesinin güneş enerjisi kapasitesini 20 GW’a çıkarmasını öngörüyor. Ülkenin sürekli artan nüfusu ve hızlı ekonomik büyüme sayesinde güçlenen ve genişleyen orta sınıfın artan elektrikli ev aletleri, otomotiv ve konut harcamalarına bağlı olarak da ülkedeki enerji talebi ise sürekli artış göstermekte. Enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerjinin payının yalnızca yüzde 8’de kalması ve halkın yarısını oluşturan 500 milyon kişinin elektrik şebekesinin olmadığı bölgelerde yaşaması ise bu talebin karşılanmasında fosil yakıt kullanımını ön plana çıkarıyor.