Kömür santrallarının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı

Ekosfer Türkiye’nin bir an önce kömürden vazgeçmesi çağrısında bulundu

1 Eylül 2022

Ekosfer Derneği, iklim krizine ve sağlık sorunlarına neden olan kömürlü termik santralların kapatılması için “Tarih Ver” adlı bir imza kampanyası başlattı.[1]

Kampanya ile Çevre ve Enerji bakanlıklarına mevcut kömür santrallarının kademeli bir şekilde kapatılması için çağrısında bulunan dernek konu ile ilgili açıklamasında Türkiye’nin Bosna Hersek, Kosova, Polonya ve Sırbistan ile birlikte Avrupa’da kömür santrallarını kapatma kararı almamış beş ülkeden biri olduğunu hatırlattı.[2]

Açıklamada “Karbon Nötr Türkiye Yolunda İlk Adım, Kömürden Çıkış 2030” raporunun Türkiye’nin isterse 2030 yılında bile nükleer enerji ve doğalgaz gibi bir başka kirli kaynağa başvurmadan kömürden vazgeçebileceğini ortaya koyduğu da hatırlatılılırken, Türkiye’nin sorumluluğu oranında üzerine düşeni yapmaması halinde telaffuz edilen net sıfır emisyon hedefine ulaşılamayacağı ve etkisini giderek artıran aşırı hava olaylarının durdurulamayacağı savunuldu.[3]

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eceçelik açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı;

Fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 42’si de kömürden geliyor. İklim krizini durdurmak istiyorsak, fosil yakıtların yol açtığı seragazı emisyonlarını azaltmalıyız. Bunun için de termik santralları kapatmamız şart.

Türkiye isterse bu santralları önümüzdeki 10-15 yıl içinde rahatlıkla kapatabilir. Kömürlü santralların ürettiği elektrik de yenilenebilir enerji santralları ve enerjiyi verimli kullanarak ikame edilebilir. İklimin yanı sıra çevre ve insan sağlığı da korunmuş olur.

Ekosfer açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılında Akdeniz ve Ege’de 140 bin hektar ormanlık alan kül olduğu vurgulanırken, bu yangınlarda binlerce canlı ve üç insanın hayatını kaybettiği, 271 kişi yaralandığı, aynı yıl Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketlerinde de 100’e yakın insan öldüğü ve büyük maddi hasar meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada on yıl önce sadece 324 olan Türkiye’deki aşırı hava olayı sayısının 2021’de 1.024’e yükseldiğinin de altı çizildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla 101.814,5 MW ‘a ulaşmış olan Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 21.095,6 MW’lık bölümünü 67 kömürlü termik santral oluşturuyor.


[1] tarihver.org

[2] Türkiye’de Kömür

[3] Karbon Nötr Türkiye Yolunda İlk Adım, Kömürden Çıkış 2030