Kömür Çin’in ana enerji kaynağı olmaya devam edecek

Yenilenebilir enerji yatırımlarında gerçekleşecek rekor büyümeye rağmen kömürün Çin elektrik üretimindeki ağırlığını koruyacağı öngörüldü

30 Ağustos 2013

Araştırma kuruluşu Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Çin’in enerji sektöründe 2013-2030 yılları arasındaki olası gelişmeleri inceleyen bir çalışma yayınladı.

Londra merkezli araştırma kuruluşunun ”Çin Enerji Sektörünün Geleceği” başlıklı çalışmasının yönetici özetinde yer alan değerlendirmelere göre 17 yıllık süreçte Çin’in yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücü çok ciddi oranda yükselecek olmasına rağmen, kömür santrallerinin elektrik üretimindeki ağırlığı gerileyerek de olsa devam edecek.

Çalışmaya göre 2012 sonu itibari ile 1,124 GW’lık kurulu güce ulaşan ve halihazırda dünyanın en büyük enerji pazarı olan Çin’in elektrik talebindeki artış yıllık yüzde 5’lik ortalama ile artmaya devam edecek.

Çin’in elektrik üretim kapasitesi 17 yılda 1,583 GW artacak

Dört ayrı senaryonun incelendiği çalışmadaki ana senaryoya göre ise 17 yıllık dönemde ülkedeki elektrik talebini karşılamak için 1,583 GW’lık kurulu güç artışı sağlanacak ve ülkenin toplam kurulu gücü 2,707 GW’a yükselecek.

Bu süreçte ülkenin elektrik üretim kapasitesi her yıl, Türkiye’nin halihazırda 60 GW civarında olan kurulu gücünün 1.5 katına yakın şekilde, 88 GW artacak. Bu artış için Çin’in 2012 yılı GSMH’nın yüzde 2’sine denk şekilde yıllık ortalama 159 milyar dolar seviyesinde yatırım gerçekleşecek.

Elektrik iletim altyapısı için ciddi yatırım gerekiyor

BNEF’e göre Çin’in kurulu güç artışına bağlı olarak bu dönemde yıllık 57 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapılması da gerekecek iken, uzun elektrik iletim hatları, akıllı şebekeler, enerji depolama projeleri gibi alanlarda ise 1,024 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi gerekiyor.

Kuruluşun öngörüsüne göre bu dönemde ülkenin toplam kurulu güç artışında yenilenebilir enerji yatırımlarının payı yarıdan fazla olacak iken, ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücü ancak 2030 yılında kömür santralleri ile aynı noktaya ulaşabilecek.

Yenilenebilir enerji alanındaki bu hızlı yükselişe rağmen 2030 yılında kömür santralleri ülkenin elektrik üretiminin yüzde 58’ini sağlamaya devam edecek iken hidroelektrik dahil olmak üzere yenilenebilir enerji santrallerinin payı ise aynı yıl yüzde 29 seviyesinde kalacak.

Güneş elektriğinde kurulu güç 330 GW artabilecek

Çalışmadaki dört ayrı senaryoya göre bu dönemde 117 GW ila 206 GW arasında toplam kurulu güce sahip büyük ölçekli güneş elektriği santrali devreye girebilecek iken, devreye alınacak küçük ölçekli güneş elektriği sistemlerinin ise 191 GW ile 294 GW olabilecek.

Ana senaryoya göre ise devreye girecek büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 123 GW olacak iken dağıtık sistemlerin kurulu gücü ise 207 GW’a ulaşacak.

2012 itibari ile Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 67’sini kömür santralleri oluştururken, 2012’de dünya kömür tüketiminin yarısını gerçekleştiren ülkenin elektrik talebinin yüzde 72’si kömür santrallerinden sağlanmıştı. Aynı yıl hidroelektrik dahil olmak üzere yenilenebilir enerji santralleri ise elektrik üretiminin yüzde 21’ini gerçekleştirmişti.